PODATKI VODSTVO
PRIIMEK IME NASLOV TELEFON GSM OPIS POŠTNA ŠT. POŠTA
TURJAK ALOJZ FLISOVA ULICA6, MUTA   051 420 001 Predsednik 2366 Muta
KOLAR KAREL VUHRED   040 368 754 podpredsednik 2365 Vuhred
VERČKO PETER OŽBALT   030 643 407 Član 2361 Ožbalt
SLODEJ DARKO GOZDNA CESTA 6, MUTA   041 471 718 Član 2366 Muta
KUS BOJAN RADLJE   041 447 657 disc.sodnik 2360 Radlje ob Dravi
IZAK SILVO PREŠERNOVA 5, MUTA   040 368 596 tajnik lige 2366 Muta
Komisija za pritožbe
Peter Verčko, predsednik,
Izidor Krebs, član
Višner Tone, član
Milan Ribič,član
Vinko Slemnik,član
Vse pritožbe in uradne dopise je potrebno pošiljati tajniku lige na naslov Prešernova c. 5,2366 Muta