RDEČI KARTONI  
ID PRIIMEK IME PREPOVED IGRANJA 
1653 FRIDRIH  ANDRAŽ PREPOVED IGRANJA NASLEDNJO PRVENSTVENO TEKMO  
1520 MAVRIČ MATJAŽ PREPOVED IGRANJA NASLEDNJO PRVENSTVENO TEKMO
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
PRAVNI POUK:
Na sklep disciplinskega sodnika je dovoljena pritožba v roku 3 dni po objavi na internetu. 
Pritožba se vloži na komisijo za pritožbe pri medobčinski ligi v malem nogometu (oddati tajniku lige).
Pritožbena taksa znaša 15 EUR in mora biti plačana v pritožbenem roku. 
P.S.
Direkten rdeč karton (ne drugi rumen karton) pomeni avtomatično neigranje v najmanj dveh naslednjih kolih (razen, glejte spodaj)
Direkten rdeč karton zaradi nešportnega obnašanja pomeni avtomatično prepoved igranja na minimalno treh tekmah.
Direkten rdeč karton zaradi preprečitve zadetka pomeni avtomatično neigranje v najmanj naslednjem kolu.
Rdeč karton zaradi dveh rumenih kartonov na isti tekmi pomeni avtomatično neigranje v najmanj  naslednjem kolu